Visual arts

Visual Arts class

LIK 2012 za učenike srednjih škola

Materijal preuzet na stranici Agencije za odgoj i obrazovanje: http://www.azoo.hr/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=9&Itemid=118

Učenici od 1. do 4. razreda srednje škole / LIKOVNA UMJETNOST

A–Natjecanje–izložba likovnih uradaka na temu–poticaj

Tema–poticaj

PUTOVANJE KROZ UMJETNOST

Putovati se može, istražujući mijenu ili nepromjenjivost znaka i oblika kroz povijest umjetnosti interdisciplinarnim pristupom.

Umjetničko izražavanje vid je komunikacije pomoću oblika, znakova i simbola. Mijenja se kroz različita vremena i prostore, zavisno o umjetničkom htijenju autora, usidrena u određenu epohu koja zrcali duh vremena i prostora: arhitekturom, slikom, skulpturom i mlađim umjetničkim medijima: fotografijom, filmom, videom te novom virtualnom, računalnom umjetnošću. Pojedino vrijeme upoznajemo koristeći se interdisciplinarnim pristupom. Mijenu predmeta promatranja (slike, grafike, fotografije…) moguće je shvatiti ukoliko istražujemo različite povijesne, umjetničke, likovne, filozofske, sociološke, etnološke, književne i ostale aspekte određenog doba.

Putovanje umjetnošću danas u razdoblju tehnološke kulture i civilizacije u kojoj se umjetnost prelijeva i prožima sve ljudske odnose i manifestacije kulture i društva, od galerije i muzeja do izloga dućana i jumbo-plakata, u globalnoj povezanosti i lakoj dostupnosti informacija treba zamisliti kao pogled kroz teleskop koji usmjeravamo prema odabranom cilju iz sadašnjosti, prošlosti ili budućnosti. S druge strane teleskopa nalazi se odabrani umjetnički predmet: npr. od Paleolitskog pećinskog slikarstva, egipatskih piramida, renesansnog iluzionističkog slikarstva, svjetlosnih isijavanja Pariza na slikama impresionista, Picassova kubizama, Warhollova Pop-Arta, ili pak geometrijske apstrakcije Mondriana, Life-fotografije Toše Dabca te futurističkog SF-filma Blade Runner. Poput vremenskog stroja putujemo kroz vrijeme i prostor, od Venecije i Duždeve palače do Istanbula i Aja Sofije, od Indije i Taj Mahala do Rima i Anđeoske tvrđave, od Partenona do Stonehengea. Uzbudljivo je to putovanje na kojem doživljavamo različite gradove kao umjetnička djela. Njihove ulice, mirise, svjetla i boje različitih kultura i civilizacija u jednom vlastitom imaginarnom umjetničkom muzeju: iskustvenom, fizičkom, stvarnom i onom virtualnom, satkanom od knjiga, fotografija, filmova, Interneta koje pohranjujemo u vlastitu riznicu sjećanja.

Imaginarno putovanje umjetnošću možemo ostvariti i realnom šetnjom muzejom gdje na jednom mjestu možemo doživjeti sve mijene stilova i razdoblja pred originalnim umjetničkim djelima. U rasponu tisuća godina umjetničko djelo svjedoči o mogućnosti, životu, kulturi, htijenju, željama težnjama fantazijama i snovima jedne epohe i civilizacije. Svako od njih isijava mnoštvom informacija koje pažljivom analizom i interpretacijom dovode do značenja pojedine slike, skulpture ili građevine u kontekstu pojedine kulture. Umjetnost ima snagu koja djeluje na ljude, na svijest i podsvijest, naposljetku na ljudsko ponašanje i djelovanje putem identifikacije i zrelije akcije koja naposljetku mijenja svijet.

Lana Đaković

 

SAMOSTALNI  RADOVI ISTRAŽIVANJA I LIKOVNOG IZRAŽAVANJA

Samostalni  radovi istraživanja i likovnog izražavanja namijenjeni su svim učenicima/učenicama srednjih škola koji u svom nastavnom programu imaju likovnu umjetnost. Istraživanje se vezuje uz likovni jezik, stilska razdoblja i pravce u likovnoj umjetnosti na temu poticaj. Likovni uradak se realizira kao konceptualni likovni izraz. Istraživanje je usmjereno na interdisciplinarni pristup i povezuje se s filozofijom, sociologijom, etnologijom, književnošću…i uklapa se u širi lokalni, nacionalni, regionalni, europski i/ili svjetski kontekst. Teme se istražuju na temelju literature i raznovrsne izvorne građe koja je dostupna učenicima. U likovnom izražavanju učenici imaju slobodu odabira likovnih tehnika: crtaćih (olovka, tuš…), slikarskih (tempera, pastel, kolaž…), kombinirane tehnike, fotografije, računalne grafike, računalna animacija i kratkih filmskih uradaka (do 3 min.).

 

Format: likovni radovi/format mape OŠ (7. i 8. razred)

fotografija/format (standardni formati)

računalna grafika/format A4

računalna animacija i kratki filmski uradci (do 3. min.)

 

Ciljevi Natjecanja–izložbe

 

Istraživanje učenika na temu–poticaj Putovanje kroz umjetnost moguća je u različitim područjima likovnog stvaralaštva:  arhitekturi, skulpturi, slikarstvu… – i kroz različita stilska razdoblja i pravce. Interdisciplinarnim pristupom povezuje se likovno izražavanje s područjima filozofije, sociologije, književnosti, povijesti, etnologije…Širina istraživačkog pristupa prema umjetničkim ostvarenjima u različitim medijima i životnim okruženjima pruža mogućnost opredjeljenja u umjetničkim ostvarenjima i samostalnog isticanja estetske i etičke vrijednosti. Također promiču se i poštuju različitosti među ljudima i različitosti u izražavanju te prihvaća umjetničko izražavanje kao način komunikacije i odnosa među ljudima. Jezik simbola i znakova u komunikaciji i oblikovanju područje je vrlo blisko učenicima pa ih usmjeravamo na njihovo korištenje u izražavanju.

Ovakvim istraživanjem učenici će na osnovi stečenih kompetencija izražavati svoje ideje podređujući likovni izraz konceptualnom promišljanju. Analitičko i kritičko istraživanje naravi  umjetnosti i njezina shvaćanja moguće je iskazati tradicionalnim i netradicionalnim postupcima i tehnikama. U rad ulazi teorijsko istraživanje, dematerijalizacija i defetišizacija stvaralačkog rada, ironija, paradoks, upotreba tekstova koji usmjeravaju na ideju, akcije, intervencije i slično. Tekst može biti citat ili produkt vlastitog istraživanja i promišljanja.

Dodatna pojašnjenja i upute

 

Kod vrednovanja radova uvažavaju se stečene kompetencije učenika pojedinih razreda (1. –  4. razreda). Preporučuje se interdisciplinarni pristup, originalnost i osobnost u istraživačkom radu i kod likovnog izražavanja. Kod likovnog izraza prihvaća se tehnika koja učeniku najviše odgovara i kojom može najbolje predočiti svoja promišljanja.

Na poleđini učenik treba dostaviti kratak opis svoga rada (cca 2 do 3 rečenice).

 

Vrednovanje

– interdisciplinarni i korelacijski pristup u istraživanju i likovnom izražavanju

– istraživanje oblika komunikacije u različitim područjima likovne umjetnosti

– stvaralačko izražavanje vlastite osobnosti i svjetonazora

– uvažavanje etičkih i estetskih vrijednosti u umjetničkim ostvarenjima

– kreativnost i izražajnost u likovnom izražavanju

 

Podaci na poleđini uratka

– nadnevak

– grad, županija

– naziv škole, adresa

– ime i prezime učenika, razred

– likovni problem

– likovna tehnika

– nastavnik

– veličina uratka

– motiv/tema – poticaj

– likovna tehnika

 

Napomena: Podatke pisati isključivo na računalu.

Za vjerodostojnost navedenih podataka odgovorni su nastavnici mentori te županijsko / međužupanijsko povjerenstvo Natjecanja–izložbe.

Radovi učenika s izvješćem sa županijske/međužupanijske razine natjecanja (obrazac za pisanje izvješća preuzeti s web stranica Agencije za odgoj i obrazovanje) dostavljaju se školi domaćinu u propisanom roku 30. ožujka 2012. (s naznakom: za Natjecanje–izložbu učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2012., n/p koordinatora natjecanja Majdu Leskovar, prof., adresa:  naknadno).

Radovi se učenika s državne razine ne vraćaju.

 

B–natjecanje u pisanju eseja na zadanu temu

 

Pravo sudjelovanja u 2B kategoriji stječu učenici I., II., III. i IV. razreda, koje je državno povjerenstvo pozvalo na državnu razinu na temelju kvalitete uradaka iz prve kategorije.

Na državno Natjecanje–izložbu bit će pozvano do 20 učenika i njihovih mentora. Učenici će se natjecati u pisanju eseja za koji će upute dati koordinator.

 Škola će osigurati potrebna tehnička sredstva za rad. Koordinator je imenovani član državnog povjerenstva Majda Leskovar, prof.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: